i@@ i@@ @@i  
M1241-IR14T22-C1 ϔMˉxZT 77,400.-
M1241-IR14T22-C3 ϔMˉxZT 82,800.-
M1241-IR14T22-C8 ϔMˉxZT 90,000.-